تبلیغات محیطی زورق

تبلیغات محیطی زورق

‌استراتژی و اجرا: تیم بازاریابی علی‌بابا

مدیر پروژه: روشنک خبازی
کپی‌رایتر: یوسف فراهانی
مدیر هنری: آیدا مراقبتی
طراح گرافیک: رامین پهلوان‌حسینی
برنامه‌ریز رسانه: حسین حسینیان