تبلیغات دیجیتال برندیست

  • مدیر هنری: آیدا مراقبتی
  • مدیر محتوا: یوسف فراهانی
  • دیزاین: رامین پهلوان حسینی
  • کپی رایتر: بابک خدادوست
  • سفارش‌دهنده: شرکت برندیننگ و بازاریابی و برندیست
  • سال طراحی: ۱۳۹۹