تقویم رومیزی برندیست

  • مدیر هنری: آیدا مراقبتی
  • طراح گرافیک: رامین پهلوان حسینی
  • طراحی شده در استودیو دیزاین برندیست
  • سال طراحی: 1398