دسته بندی / ستارگان دیزاین

    درحال بارگذاری مطالب...
  • ستارگان دیزاین- دبی میلمن

    ستارگان دیزاین (1) دبی میلمَن (Debbie Millman)

    دبی میلمن یکی از تاثیرگذارترین دیزاینرهای دوران ما است. بعید است به فروشگاهی بروید و اثری از او نبینید: سوِن‌آپ، پپسی، نستله و کلینکس تنها بخشی از برندهایی هستند که او برایشان دیزاین کرده است؛ اما کار او محدود به دیزاین و برندینگ نبوده است. کارنامه او پر است از فعالیت‌های تاثیرگذار.