مسابقه سفرنامه‌نویسی علی‌بابا

هزار و یک سفر
مسابقه سفرنامه‌نویسی علی‌بابا

استراتژی و اجرا: تیم بازاریابی علی‌بابا

مدیر پروژه: بابک خدادوست
مدیر محتوا: یوسف فراهانی
مدیر هنری: رامین پهلوان‌حسینی
طراح گرافیک: نگین نظری