مینی‌کمپین حواس‌پیما

حواس‌پیما
مینی‌کمپین علی‌بابا برای کمپین تابستان ۱۴۰۰
استراتژی و اجرا: تیم بازاریابی علی‌بابا

مدیر پروژه: صفیه صمدی
مدیر محتوا: یوسف فراهانی
کپی‌رایتر: متینه امیری
مدیر دیزاین: رامین پهلوان‌حسینی
تصویرساز: کیمیا برهمت
طراح گرافیک: عباس برنگی